Paigaldame ja hooldame

 

Automaatne tulekahjusignalisatsioon ATS     -tulekahjusignalisatsioon 

Automaatne tulekahjusignalisatsioon (lühend ATS) koosneb keskseadmest, anduritest ja häirekelladest. ATS jaguneb mitteadresseeritavaks ja adresseeritavaks süsteemiks. Millist süsteemi konkreetse objekti puhul kasutada, määratakse projekteerimise käigus lähtuvalt objekti eripärast.

Digisec Security projekteerib, ehitab ja hooldab automaatseid tulehäiresüsteeme.

Valvesüsteemid  -sissetungi avastamise süsteem  -signalisatsioon -valve

Valvesüsteemi ülesanne on soovimatu ja luba mitte omava isiku objektile sattumise võimalikult kiire avastamine ja sellekohase info edastamine turvaettevõttesse või vastavale kontaktisikule või lihtsalt käivitada kohapealne häiresignaal. Olenevalt turvasüsteemi suurusest ja riskiastmest tuleb kasutada erinevat turvatehnikat, sest väikesele korterile mõeldud lahendus ei sobi kindlasti suurele pangahoonele ja vastupidi.

Digisec Security projekteerib, ehitab ja hooldab valvesüsteeme.

Videovalve     -valvekaamerad 

Videovalvesüsteem võimaldab jälgida ruumides või territooriumil toimuvat tegevust ning seda salvestada. Tänapäevased süsteemid võimaldavad jälgida turvakaamera pilti ka üle interneti või edastada seda turvaettevõtte juhtimiskeskusesse. Videoanalüütika on videovalvel põhinev lahendus, kus läbi videopildi analüüsi on võimalik tuvastada erinevaid olukordi, objekte, situatsioone, koguda infot ning vajadusel käivitada edasised protsessid vastavalt etteantud parameetritele.

Digisec Security projekteerib, ehitab ja hooldab videovalvesüsteeme.

Läbipääsusüsteemid     -läbipääs  -fono  -kaardiga uksed

Läbipääsusüsteemi eesmärgiks on tagada turvalisus ja kontroll hoonetele, hoonekompleksidele ja nende ruumidele läbi tervikliku tehnilise laahenduse, milles määratletakse ligipääsu õigused, kellel on vajadus ja õigus vastavatesse aladesse või ruumidesse pääseda. Läbipääsusüsteem on iga hoone esimese astme turvasüsteem, mistagab kõikide läbipääsu punktide keskse halduse ja annab tervikliku kontrolli võimaluse. Tänapäeval on läbipääsusüteemid reeglina integreeritud valvesüsteemiga ehk valvesüsteem ja läbipääsusüsteem moodustavad ühtse terviku.

Digisec Security projekteerib, ehitab ja hooldab erinevaid läbipääsusüsteeme.

Suitsueemaldus     -suitsuluugid  -suitsuärastus  

Suitsu eemaldamine ruumidest pärast põlengut võib toimuda loomuliku tõmbega või sundergutusega, seadmete käsitsi või automaatse käivitamisega. Suitsu eemaldamise moodus valitakse arvutuste ja kaalutluste alusel vastavalt hoone ehituslikele tingimustele. Suitsueemalduse peaeesmärk on inimese elu ja vara kaitse.

Digisec Security projekteerib, ehitab, ja hooldab suitsueemaldamise süsteeme.